Veiligheid voorop: Maasvlakte Olie Terminal krijgt Logpoint prijs

Op 12 september werd de eerste Logpoint prijs voor veiligheid uitgereikt. De onderscheiding ging naar een bedrijf dat dit jaar veertig jaar bestaat: de Maasvlakte Olie Terminal (MOT). ‘Ik ben zeer vereerd dat ik deze prijs mag uitreiken’, zei Ben Janssen, directeur van de Gezamenlijke Brandweer, in zijn toespraak. ‘De afgelopen maanden is het havenindustriegebied van Rotterdam niet altijd positief in het nieuws geweest. Daarom ben ik blij dat ik nu een positieve boodschap mag verkondigen.’

Bluswatervoorziening is de basis
De Logpoint prijs draait om het onderhoud van de stationaire bluswatervoorziening. Ben Janssen benadrukte in zijn toespraak dat het bluswaternet de basis is voor de repressieve brandweerzorg en daarmee essentieel voor de veiligheid binnen een bedrijf. ‘Een bluswatervoorziening moet betrouwbaar en up-to-date zijn. Als onze inzet een keer nodig is, moeten we ons optreden daarop kunnen baseren. De MOT heeft zijn bluswatervoorziening op topniveau gebracht en gehouden. Dat hebben ze mede voor elkaar gekregen dankzij Logpoint en partners Lindeloof BV en DNM International BV. Dit is een goed samenwerkingsverband.’

Met kop en schouders
‘Op het gebied van veiligheid steekt de Maasvlakte Olie Terminal met kop en schouders boven de rest uit’, benadrukt Rob Leenheer, de man achter Logpoint en directeur van Leenheer BV. ‘Onder de bedrijven die Logpoint gebruiken, hebben we gekeken wie zijn bluswatervoorziening het best op orde heeft. We hebben onder andere gekeken naar het aantal zaken dat niet in orde is, maar ook naar hoe snel een bedrijf met een oplossing komt.

Betrouwbaarheid als kernwaarde
Bert Jaski, directeur van de Maasvlakte Olie Terminal, nam de prijs in ontvangst: een Logpointbord met ster aan de ingang van het terrein, een sculptuur en een oorkonde. ‘Wij zijn als MOT vereerd dat we deze onderscheiding hebben gekregen. Het was een verrassing, omdat betrouwbaarheid en daarmee veiligheid zo vanzelfsprekend zijn voor ons. In ons mission statement is betrouwbaarheid een belangrijk punt. Wij bedienen alle grote raffinaderijen. Zij zijn afhankelijk van ons en we kunnen het ons niet veroorloven dat er iets misgaat. En betrouwbaarheid betekent ook: betrouwbaarheid van de blusmiddelen.’

Positieve stimulans
‘De Logpoint prijs gaat jaarlijks terugkeren’, zegt Rob Leenheer. ‘We vinden het namelijk belangrijk dat er aandacht komt voor positieve zaken. Als er alleen maar belangstelling is voor de dingen die fout gaan, werkt dat niet stimulerend. Het drukt ook een stempel op de bedrijven die wel hun best doen. Bovendien krijg je als burger al snel het idee dat het één grote ellende is bij de olieterminals en chemieplants in Nederland en dat is niet terecht.’ ‘Als de Logpoint prijs een prikkel wordt voor andere bedrijven om te kijken of ze volgend jaar zelf die prijs in de wacht kunnen slepen, dan hebben we iets goeds bereikt’, meent ook Ben Janssen.

Goed nieuws is net zo goed nieuws
Maar goed nieuws is geen nieuws, bleek tijdens de prijsuitreiking. Rob Leenheer: ‘Ik heb verschillende kranten opgebeld. De reactie was standaard: “Wat is er dan fout gegaan?” Als ik dan uitlegde dat er juist iets goeds te melden viel, kreeg ik als antwoord: “Maar dat is eigenlijk geen nieuws.” Erg jammer, want wij zoeken juist die positieve stimulans. En pers of niet, daar gaan we gewoon mee door.’

Over Maasvlakte Olie Terminal
De Maasvlakte Olie Terminal is de grootste terminal voor ruwe aardolie ter wereld. Het bedrijf verwerkt zo’n 40 miljoen ton olie per jaar, goed voor 25 miljard euro aan productwaarde. Betrouwbaarheid en veiligheid zijn kernwaarden. Dat blijkt ook uit het lage aantal incidenten. ‘In 18 jaar tijd hebben wij slechts twee lost time-incidenten gehad, zoals dat heet. Dat is wanneer iemand even niet in staat is om te werken, bijvoorbeeld omdat hij een grote snee in zijn arm heeft opgelopen’, legt Bert Jaski, directeur van de MOT uit. ‘TNO heeft ook een veiligheidscultuuronderzoek bij ons uitgevoerd en daarop scoorden we erg hoog. Je kunt dus wel zeggen dat veiligheid hier goed tussen de oren zit.’

Over Logpoint
De Maasvlakte Olie Terminal maakt gebruik van Logpoint. Dit beheersysteem is ontworpen om het onderhoud aan stationaire bluswatervoorzieningen te visualiseren. Met Logpoint ziet een bedrijf precies of het onderhoud op schema ligt en waar de problemen zitten. Met de informatie uit het beheersysteem kan aan overheden en certificerende instanties worden aangetoond dat periodiek onderhoud naar behoren is uitgevoerd.