Nieuwe cursus Veilig Gebruik Bluswaternetten

Tezamen met de Gezamenlijke Brandweer en Leenheer, de geestesvader van Logpoint, heeft Kappetijn Safety Specialist (KSS) een cursus Veilig Gebruik Bluswaternetten ontwikkeld. In deze cursus komen alle aspecten van Inspectie, Testen & Onderhoud en het veilig werken met deze hoofdinfrastructuur bij grote calamiteiten aan de orde. Als zodanig helpt de cursus onderhoudspersoneel en brandweermannen om veilig om te gaan met bluswaternetten, en een goede werking daarvan in de praktijk te borgen.

Bovendien is de cursus Veilig Gebruik Bluswaternetten een must voor groot-industriƫle werkgevers en vergunninghouders. Zowel de Arbowet alsook mogelijk de brandweeraanwijzing verplicht werkgevers/inrichtingsdrijvers om hun mensen te scholen en te trainen in het werken met veiligheidsmiddelen en technische installaties.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.