Dienstenpakket

Logpoint
Logpoint is een specifiek voor uw plant op maat gemaakte digitale software applicatie, waarmee u aan alle overheden en certificerende instanties kunt aantonen dat periodiek onderhoud aan uw brandbeveiligings- en brandbestrijdingssystemen uitgevoerd wordt en werd. Hiermee krijgt u de beschikking over een zeer efficiënte managementtool.

Logpoint is als een radar in de mist van inspectie, test en onderhoudsbeslommeringen; u kunt altijd zien of u in compliance bent of verhoogde risico’s loopt. Leenheer heeft alweer bijna 10 jaar een samenwerkingsovereenkomst met de Gezamenlijke Brandweer, die het gebruik van controlesystemen zoals Logpoint ondersteunt.

Aanrijdbeveiliging
Om er voor te zorgen dat uw bovengrondse hydranten niet omgereden kunnen worden en bij calamiteiten toch goed bereikbaar zijn, hebben wij een doelmatige versperring en aanrijdbeveiliging ontworpen. Groot voordeel ten opzichte van de authentieke wijze van preventie is dat onze versie absoluut onderhoudsarm is.

Aanvragen vergunning/goedkeuring
Alvorens een brandbeveiligings- en brandbestrijdingssysteem aan te schaffen is een goedkeuring nodig van het bevoegd gezag. Dit kan Leenheer voor u verzorgen.

Antifouling
Om de capaciteit van uw brandbeveiligings- en brandbestrijdingssystemen te waarborgen, kunnen wij ervoor zorgen dat u op een milieuvriendelijke en zeer effectieve wijze afkomt van fouling, zoals mosselen, planten, koralen en pokken, maar ook legionella en microbiële corrosie (MIC).
Hiervoor zijn door ons 2 systemen ontwikkeld, Pac-Elec-Trick en Pac-Cop. Pac-Elec-Trick is een permanent werkend elektrolyse systeem t.b.v. de bescherming van uw inwendige leidingwerk en tevens geschikt voor desinfectie van drinkwater- en ballasttanks. Pac-Cop is een permanent werkend ionisatiesysteem t.b.v. de bescherming van uw aanzuigkorven en tevens geschikt voor scheepsrompen.

BBR en review milieuvergunning
Wat is er vervelender dan dat u door handhaving wordt verplicht tot het doen van ad hoc investeringen om aan uw milieuvergunning te kunnen voldoen.
Wij schrijven een up-to-date plan en passen uw milieuvergunning aan naar de realiteit, zodat u alleen hoeft te investeren in wat u echt nodig heeft.

Bemiddeling overheid
Hebt u bezoek gehad van het bevoegd gezag, komt u er even niet meer uit of heeft u het idee dat er teveel van u wordt gevraagd en is de boel in een stroomversnelling terechtgekomen…
Wij kunnen voor u bemiddelen en zijn in staat doelmatige oplossingen te bedenken zodat u niet meteen de hoofdprijs of een last onder dwangsom betaalt.

Bestek
Naast het schrijven van een volledig bestek, bijvoorbeeld volgens RAW/CROW, kunt u bij ons ook terecht voor het analyseren van bestaande bestekken.
Wat is vervelender dan met uw GWW projecten over het budget te gaan door een slecht of onprofessioneel geschreven bestek. Wij kunnen voor u op een gedegen manier het bestek analyseren, zodat u niet voor hele dure verrassingen komt te staan.

Bodemonderzoek
Moet u ondergrondse werkzaamheden gaan verrichten en wilt u niet voor verassingen komen te staan, dan kunnen wij een bodemonderzoek voor u verrichten en indien nodig alternatieve methoden bedenken, zoals bijvoorbeeld no-dig, relining of een totaal andere aanpak.

Camera inspectie
Om volledig te kunnen inspecteren is het in sommige gevallen wenselijk een installatie ook van binnenuit te kunnen bekijken. Wij kunnen dit voor u verzorgen met de modernste camera-technieken.

Capaciteitsmeting
Om de wettelijk vereiste capaciteit vast te stellen en te registreren voeren wij debietmetingen uit op brandbeveiligings- en brandbestrijdingssystemen.

Cursus Veilig Gebruik Bluswatersystemen (VGB)
Zonder rijbewijs mag u niet rijden omdat u dan uw leven en dat van anderen in gevaar kunt brengen. Waarom zou u dan wel met een levensgevaarlijk bluswatersysteem, waarin drukken voor kunnen komen van meer dan 15 bar, mogen omgaan, zonder daarvoor te zijn geïnstrueerd?

Determineren fouling en watermonsters
Om te weten wat er in uw koel- of bluswatersystemen leeft en groeit determineren wij alle mogelijke organismen zoals mosselen, planten, koralen, pokken etc., maar ook legionella en microbiële corrosie (MIC), zodat er geen lekkage optreedt of dat de boel verstopt raakt.

Drukmeting
Om de integriteit en de maximale wettelijk toegestane lekkage van de brandbeveiligings- en brandbestrijdingssystemen vast te stellen en te registreren voeren wij drukmetingen uit op deze systemen.

Engineering
Om op doeltreffende en onderhoudsvriendelijke wijze uw brandbeveiligings- en brandbestrijdingssystemen te kunnen installeren, kunnen wij deze voor u engineeren rekening houdend met inspectie, test en onderhoudsvriendelijkheid in de toekomst.

FMECA’s
FMECA staat voor “Failure Mode Effect & Criticality Analysis”. Het is een stappenplan voor de risicoanalyse en -beoordeling van bijvoorbeeld uw brandbeveiligings- en brandbestrijdingssysteem.

Industriële abseilinspecties
Moet er worden geïnspecteerd op hoogte en is stellingen bouwen te omslachtig, een telekraan of hoogwerker niet te positioneren en/of te duur? Wij kunnen met industriële abseiltechnieken bijna elke situatie aan.

Inspectie blusbootaansluiting
Om goed te kunnen inspecteren en onderhouden is het belangrijk de dingen van alle kanten te bekijken. Wij kunnen uw blusbootaansluitingen inspecteren vanaf zowel het water als vanaf de wal. Dit geeft een heel verhelderend beeld.

Inventarisatie
Veel bedrijven denken dat hun brandbeveiligings- en brandbestrijdingssystemen up-to-date zijn, dus goed onderhouden en dat ze voldoen aan alle eisen. In de praktijk blijkt dit echter iedere keer weer tegen te vallen. Wij kunnen voor u een check-up verzorgen met als resultaat een volledig rapport over de staat van uw brandbeveiligings- en brandbestrijdingssystemen. Zo kunt u op tijd de benodigde acties ondernemen en staat u bij een brand niet zonder water.

Kwantificeren risico’s
Leenheer kwantificeert de daadwerkelijke risico’s op installatiescenario’s, zodat de te maken keuzes zijn gebaseerd op cijfers en niet op onderbuik gevoelens. Dit om de doelmatigheid van brandbeveiligings- en brandbestrijdingssystemen zeker te stellen.
Alles wat men aanschaft en installeert moet immers tot ver in de toekomst worden geïnspecteerd, getest en onderhouden.

Leiding traceren
Indien u niet in het bezit bent van een up-to-date tekening van uw ondergrondse bluswatersysteem, kunnen wij deze voor u maken met behulp van de modernste No-Dig technieken. Zo komt u bij eventuele lekkages, uitbreidingen of modificaties nooit voor het blok te staan.

Onderwaterinspecties en werkzaamheden
Moet er worden geïnspecteerd, gereinigd of iets worden aangebracht onder water? Wij kunnen met een industrieel duikteam bijna elke situatie en locatie aan.

Opstellen goedkeuringsdocument
Alvorens een brandbeveiligings- en brandbestrijdingssysteem aan te schaffen is een goedkeuring nodig van het bevoegd gezag. Dit kan Leenheer voor u verzorgen.

Opstellen pompkarakteristiek
Leenheer voert gecombineerde druk- en capaciteitsmetingen uit op de pompen van uw brandbeveiligings- en brandbestrijdingssystemen. Dit om de benodigde capaciteit voor het maatgevend scenario en het wettelijk minimum vast te stellen en te registreren d.m.v. een pompkarakteristiek.

Door dit jaarlijks te doen bouwt u een historie op om zodoende zeer nauwkeurig te kunnen voorspellen wanneer de pompen in de toekomst moeten worden overhaald.

Refractiemeting
Om de mengverhouding water, schuimvormend middel vast te stellen en te registreren, voeren wij refractiemetingen uit op schuimsystemen, bijvoorbeeld tijdens life-testen.
De resultaten kunnen desgewenst worden getoetst door een geaccrediteerd laboratorium.

Spoelprotocol
Om het maximale rendement te halen uit uw verplichting om het stationaire bluswatersysteem jaarlijks geheel te spoelen, kunnen wij voor u een doelmatige spoeltechniek uitwerken tot een protocol. Het behoort tot de mogelijkheden dat u uw spoelfrequentie kunt verlagen met een maximum van wel 500%. De specifiek hiervoor benodigde Pac-Bags zijn via ons leverbaar.

UPD (uitgangspuntendocument)
Om ervoor te zorgen dat uw brandbeveiligings- en brandbestrijdingssystemen gebaseerd zijn op uw BBR (bedrijfsbrandweerrapportage) kunnen we voor u een UPD maken voor engineering van uw systemen, ook achteraf.

Verschuimingsvoudmeting
Om de expansie van de premix vast te stellen en te registreren voeren wij verschuimingsvoudmetingen uit op schuimsystemen, bijvoorbeeld tijdens life-testen.

Verzorgen bluswatertekening
Voldoet uw bluswatertekening niet of inmiddels niet meer aan de huidige regelgeving? Wij kunnen dit verzorgen, zodat u weer geheel in compliance bent.