Kwantificeren risico’s

Leenheer kwantificeert de daadwerkelijke risico’s op installatiescenario’s, zodat de te maken keuzes zijn gebaseerd op cijfers en niet op onderbuik gevoelens. Dit om de doelmatigheid van brandbeveiligings- en brandbestrijdingssystemen zeker te stellen.

Alles wat men aanschaft en installeert moet immers tot ver in de toekomst worden geïnspecteerd, getest en onderhouden.