Opstellen pompkarakteristiek

Leenheer voert gecombineerde druk- en capaciteitsmetingen uit op de pompen van uw brandbeveiligings- en brandbestrijdingssystemen. Dit om de benodigde capaciteit voor het maatgevend scenario en het wettelijk minimum vast te stellen en te registreren d.m.v. een pompkarakteristiek.

Door dit jaarlijks te doen bouwt u een historie op om zodoende zeer nauwkeurig te kunnen voorspellen wanneer de pompen in de toekomst moeten worden overhaald.