Aanvragen vergunning/goedkeuring

Alvorens een brandbeveiligings- en brandbestrijdingssysteem aan te schaffen is een goedkeuring nodig van het bevoegd gezag. Dit kan Leenheer voor u verzorgen.