FMECA’s

FMECA staat voor “Failure Mode Effect & Criticality Analysis”. Het is een stappenplan voor de risicoanalyse en -beoordeling van bijvoorbeeld uw brandbeveiligings- en brandbestrijdingssysteem.