Nieuwe cursus Veilig Gebruik Bluswaternetten

Tezamen met de Gezamenlijke Brandweer en Leenheer, de geestesvader van Logpoint, heeft Kappetijn Safety Specialist (KSS) een cursus Veilig Gebruik Bluswaternetten ontwikkeld. In deze cursus komen alle aspecten van Inspectie, Testen & Onderhoud en het veilig werken met deze hoofdinfrastructuur bij grote calamiteiten aan de orde. Als zodanig helpt de cursus onderhoudspersoneel en brandweermannen om veilig om te gaan met bluswaternetten, en een goede werking daarvan in de praktijk te borgen.

Bovendien is de cursus Veilig Gebruik Bluswaternetten een must voor groot-industriële werkgevers en vergunninghouders. Zowel de Arbowet alsook mogelijk de brandweeraanwijzing verplicht werkgevers/inrichtingsdrijvers om hun mensen te scholen en te trainen in het werken met veiligheidsmiddelen en technische installaties.

Uitreiking Logpoint Award 2016

De jaarlijkse Logpoint award is uitgereikt aan AVR Afvalverwerking BV

Onder toeziend oog van Jan Waals (directeur Gezamenlijke Brandweer) reikt Rob Leenheer op 14 december 2016 de Logpoint Award uit aan Pim de Vries, directeur van AVR Afvalverwerking BV in de Botlek. Met gebruik van Logpoint laat de AVR zien dat ze de brandveiligheidsvoorzieningen op de site professioneel beheert en ITO de plek geeft die het verdient: hoog op de lijst van managementprioriteiten. De Gezamenlijke Brandweer ondersteunt dit initiatief, omdat de brandweer er op moet kunnen vertrouwen dat de systemen werken zoals aangelegd. Gebruik van Logpoint draagt bij aan dat vertrouwen.

Rob Leenheer, Jan Waals, Pim de Vries

Logpoint prijs voor veiligheid naar Aircraft Fuel Supply

Afgelopen week werd op 15 oktober voor de derde keer de Logpoint prijs voor veiligheid uitgereikt. De onderscheiding ging dit jaar naar een bedrijf dat de Luchthaven Schiphol elke dag van 12 miljoen liter kerosine voorziet: Aircraft Fuel Supply B.V. (AFS). De Logpoint prijs werd uitgereikt door Frans Schippers, algemeen directeur/commandant van de Veiligheidsregio Kennemerland. Hij vindt het een fijn idee dat je als commandant van dit gebied zeker weet dat AFS het op het gebied van de stationaire bluswatervoorziening excellent voor elkaar heeft.

Bluswatervoorziening op topniveau

De Logpoint prijs draait om goed onderhoud volgens het ITO-beleid (Inspectie, Test en Onderhoud) van de stationaire bluswatervoorziening bij bedrijven. De stationaire bluswatervoorziening is een ondergronds leidingnet, waarop brandkranen zijn aangesloten. Het bluswater wordt aangezogen en door het systeem rondgepompt. Faalt het systeem, dan zijn de gevolgen enorm. Frans Schippers: ‘Dan is het mooi om te horen dat een bedrijf dat heel erg begaan is met wat er op de terminal leeft een prijs krijgt, want dat betekent dat adelheid verplicht.’

‘We nemen geen risico’s’

Klaas Winters, directeur van Aircraft Fuel Supply: ‘Wij zijn bijzonder vereerd dat we deze prijs in ontvangst mogen nemen. We draaien zelf toch al een paar jaar mee met AMAS om gezamenlijk met de aangesloten terminals uit het Westelijke Havengebied de zaak op de route te zetten. We zijn er flink mee bezig geweest en ik denk met goed resultaat.’

De Maasvlakte Olie Terminal beste met blussystemen

Van alle tankopslagbedrijven in Nederland heeft de Maasvlakte Olie Terminal (MOT) zijn blussystemen het beste op orde. Het bedrijf Leenheer B.V. heeft de MOT gisteren onderscheiden. Zij beheren het Logpoint, een online monitoringssysteem voor het onderhoud aan de brandbeveiligingsinstallaties. Ook de Gezamenlijke Brandweer zwaait de MOT lof toe. Onderhoud aan blussystemen is ‘hot’ sinds Odfjell in de Botlek werd stilgelegd na verwaarlozing van de leidingen.

Veiligheid voorop: Maasvlakte Olie Terminal krijgt Logpoint prijs

Op 12 september werd de eerste Logpoint prijs voor veiligheid uitgereikt. De onderscheiding ging naar een bedrijf dat dit jaar veertig jaar bestaat: de Maasvlakte Olie Terminal (MOT). ‘Ik ben zeer vereerd dat ik deze prijs mag uitreiken’, zei Ben Janssen, directeur van de Gezamenlijke Brandweer, in zijn toespraak. ‘De afgelopen maanden is het havenindustriegebied van Rotterdam niet altijd positief in het nieuws geweest. Daarom ben ik blij dat ik nu een positieve boodschap mag verkondigen.’

Bluswatervoorziening is de basis
De Logpoint prijs draait om het onderhoud van de stationaire bluswatervoorziening. Ben Janssen benadrukte in zijn toespraak dat het bluswaternet de basis is voor de repressieve brandweerzorg en daarmee essentieel voor de veiligheid binnen een bedrijf. ‘Een bluswatervoorziening moet betrouwbaar en up-to-date zijn. Als onze inzet een keer nodig is, moeten we ons optreden daarop kunnen baseren. De MOT heeft zijn bluswatervoorziening op topniveau gebracht en gehouden. Dat hebben ze mede voor elkaar gekregen dankzij Logpoint en partners Lindeloof BV en DNM International BV. Dit is een goed samenwerkingsverband.’

Met kop en schouders
‘Op het gebied van veiligheid steekt de Maasvlakte Olie Terminal met kop en schouders boven de rest uit’, benadrukt Rob Leenheer, de man achter Logpoint en directeur van Leenheer BV. ‘Onder de bedrijven die Logpoint gebruiken, hebben we gekeken wie zijn bluswatervoorziening het best op orde heeft. We hebben onder andere gekeken naar het aantal zaken dat niet in orde is, maar ook naar hoe snel een bedrijf met een oplossing komt.

Betrouwbaarheid als kernwaarde
Bert Jaski, directeur van de Maasvlakte Olie Terminal, nam de prijs in ontvangst: een Logpointbord met ster aan de ingang van het terrein, een sculptuur en een oorkonde. ‘Wij zijn als MOT vereerd dat we deze onderscheiding hebben gekregen. Het was een verrassing, omdat betrouwbaarheid en daarmee veiligheid zo vanzelfsprekend zijn voor ons. In ons mission statement is betrouwbaarheid een belangrijk punt. Wij bedienen alle grote raffinaderijen. Zij zijn afhankelijk van ons en we kunnen het ons niet veroorloven dat er iets misgaat. En betrouwbaarheid betekent ook: betrouwbaarheid van de blusmiddelen.’

Positieve stimulans
‘De Logpoint prijs gaat jaarlijks terugkeren’, zegt Rob Leenheer. ‘We vinden het namelijk belangrijk dat er aandacht komt voor positieve zaken. Als er alleen maar belangstelling is voor de dingen die fout gaan, werkt dat niet stimulerend. Het drukt ook een stempel op de bedrijven die wel hun best doen. Bovendien krijg je als burger al snel het idee dat het één grote ellende is bij de olieterminals en chemieplants in Nederland en dat is niet terecht.’ ‘Als de Logpoint prijs een prikkel wordt voor andere bedrijven om te kijken of ze volgend jaar zelf die prijs in de wacht kunnen slepen, dan hebben we iets goeds bereikt’, meent ook Ben Janssen.

Goed nieuws is net zo goed nieuws
Maar goed nieuws is geen nieuws, bleek tijdens de prijsuitreiking. Rob Leenheer: ‘Ik heb verschillende kranten opgebeld. De reactie was standaard: “Wat is er dan fout gegaan?” Als ik dan uitlegde dat er juist iets goeds te melden viel, kreeg ik als antwoord: “Maar dat is eigenlijk geen nieuws.” Erg jammer, want wij zoeken juist die positieve stimulans. En pers of niet, daar gaan we gewoon mee door.’

Over Maasvlakte Olie Terminal
De Maasvlakte Olie Terminal is de grootste terminal voor ruwe aardolie ter wereld. Het bedrijf verwerkt zo’n 40 miljoen ton olie per jaar, goed voor 25 miljard euro aan productwaarde. Betrouwbaarheid en veiligheid zijn kernwaarden. Dat blijkt ook uit het lage aantal incidenten. ‘In 18 jaar tijd hebben wij slechts twee lost time-incidenten gehad, zoals dat heet. Dat is wanneer iemand even niet in staat is om te werken, bijvoorbeeld omdat hij een grote snee in zijn arm heeft opgelopen’, legt Bert Jaski, directeur van de MOT uit. ‘TNO heeft ook een veiligheidscultuuronderzoek bij ons uitgevoerd en daarop scoorden we erg hoog. Je kunt dus wel zeggen dat veiligheid hier goed tussen de oren zit.’

Over Logpoint
De Maasvlakte Olie Terminal maakt gebruik van Logpoint. Dit beheersysteem is ontworpen om het onderhoud aan stationaire bluswatervoorzieningen te visualiseren. Met Logpoint ziet een bedrijf precies of het onderhoud op schema ligt en waar de problemen zitten. Met de informatie uit het beheersysteem kan aan overheden en certificerende instanties worden aangetoond dat periodiek onderhoud naar behoren is uitgevoerd.

Maasvlakte Olie Terminal krijgt Logpoint prijs voor veiligheid

Maasvlakte Olie Terminal (MOT) heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. Het bedrijf heeft zijn zaken dan ook prima op orde. ‘En dat mag ook een keer genoemd worden’, meent Rob Leenheer, de man achter Logpoint en directeur van Leenheer BV. ‘Daarom wordt aan de MOT op woensdag 12 september een prijs uitgereikt.’

Olieterminals en chemieplants komen alleen in het nieuws als er iets mis is,’ vertelt Leenheer. ‘Maar het zou goed zijn als er ook aandacht komt voor bedrijven die het doen zoals het hoort. Dat was voor ons de reden om jaarlijks een Logpoint prijs uit te reiken. Op die manier slaan we twee vliegen in een klap: het is een positieve stimulans voor andere bedrijven en burgers kunnen zien dat er ook gewoon veilige bedrijven zijn in Nederland.’ De Logpoint prijs voor veiligheid wordt dit jaar uitgereikt door  Ben Janssen, directeur van de Gezamenlijke Brandweer.

Veertig miljoen ton olie
De Maasvlakte Olie Terminal is een van de grootste olieterminals ter wereld. Het bedrijf verwerkt zo’n 40 miljoen ton ruwe olie per jaar; 40 procent van de totale olietoevoer in de Rotterdamse haven. De MOT hecht grote waarde aan mensen, milieu en veiligheid. Op de eerste twee vlakken is het bedrijf al eerder in de prijzen gevallen. In 2012 werd medewerker Cor van de Linde verkozen tot Maintenance Manager van het jaar. In 1999 kreeg de MOT een award voor inrichting en onderhoud van de buitenruimte, die dan ook opvallend groen is voor een olieterminal. Op het terrein staan zelfs bijenkasten.

Logpoint: veiligheid in beeld
De Maasvlakte Olie Terminal maakt gebruik van Logpoint. Dit beheersysteem is ontworpen om het onderhoud aan stationaire bluswatervoorzieningen te visualiseren. Logpoint is maatwerk. Met Logpoint ziet een bedrijf precies of het onderhoud op schema ligt en waar de problemen zitten. Met de informatie uit het beheersysteem kan aan overheden en certificerende instanties worden aangetoond dat periodiek onderhoud naar behoren is uitgevoerd.

Waar en wanneer?
De prijsuitreiking vindt plaats op woensdag 12 september om 11.00 uur bij de Maasvlakte Olie Terminal, Europaweg 975, 3199 LD Maasvlakte Rt, Havennummer 8490.