Logpoint

Om de aan uw brandbeveiligings- en brandbestrijdingssystemen uitgevoerde inspecties, testen en onderhoud te borgen, is door ons Logpoint ontworpen.

Logpoint is een specifiek voor uw plant op maat gemaakte digitale software applicatie, waarmee u aan alle overheden en certificerende instanties kunt aantonen dat periodiek onderhoud aan uw brandbeveiligings- en brandbestrijdingssystemen uitgevoerd wordt en werd.
Hiermee krijgt u de beschikking over een zeer efficiënte managementtool.

Logpoint is als een radar in de mist van inspectie, test en onderhoudsbeslommeringen; u kunt altijd zien of u in compliance bent of verhoogde risico’s loopt. Leenheer heeft alweer bijna 10 jaar een samenwerkingsovereenkomst met de Gezamenlijke Brandweer, die het gebruik van controlesystemen zoals Logpoint ondersteunt.

Vraag mee informatie aan T. (+31) (0)85 1110173

Aanrijdbeveiliging

Om er voor te zorgen dat uw bovengrondse hydranten niet omgereden kunnen worden en bij calamiteiten toch goed bereikbaar zijn, hebben wij een doelmatige versperring en aanrijdbeveiliging ontworpen. Groot voordeel ten opzichte van de authentieke wijze van preventie is dat onze versie absoluut onderhoudsarm is.

Aanvragen vergunning/goedkeuring

Alvorens een brandbeveiligings- en brandbestrijdingssysteem aan te schaffen is een goedkeuring nodig van het bevoegd gezag. Dit kan Leenheer voor u verzorgen.

Antifouling

Om de capaciteit van uw brandbeveiligings- en brandbestrijdingssystemen te waarborgen, kunnen wij ervoor zorgen dat u op een milieuvriendelijke en zeer effectieve wijze afkomt van fouling, zoals mosselen, planten, koralen en pokken, maar ook legionella en microbiële corrosie (MIC).

Hiervoor zijn door ons 2 systemen ontwikkeld, Pac-Elec-Trick en Pac-Cop.

Pac-Elec-Trick is een permanent werkend elektrolyse systeem t.b.v. de bescherming van uw inwendige leidingwerk en tevens geschikt voor desinfectie van drinkwater- en ballasttanks.

Pac-Cop is een permanent werkend ionisatiesysteem t.b.v. de bescherming van uw aanzuigkorven en tevens geschikt voor scheepsrompen.

 

BBR en review milieuvergunning

Wat is er vervelender dan dat u door handhaving wordt verplicht tot het doen van ad hoc investeringen om aan uw milieuvergunning te kunnen voldoen.

Wij schrijven een up-to-date plan en passen uw milieuvergunning aan naar de realiteit, zodat u alleen hoeft te investeren in wat u echt nodig heeft.

Bemiddeling overheid

Hebt u bezoek gehad van het bevoegd gezag, komt u er even niet meer uit of heeft u het idee dat er teveel van u wordt gevraagd en is de boel in een stroomversnelling terechtgekomen…

Wij kunnen voor u bemiddelen en zijn in staat doelmatige oplossingen te bedenken zodat u niet meteen de hoofdprijs of een last onder dwangsom betaalt.

Bestek

Naast het schrijven van een volledig bestek, bijvoorbeeld volgens RAW/CROW, kunt u bij ons ook terecht voor het analyseren van bestaande bestekken.

Wat is vervelender dan met uw GWW projecten over het budget te gaan door een slecht of onprofessioneel geschreven bestek. Wij kunnen voor u op een gedegen manier het bestek analyseren, zodat u niet voor hele dure verrassingen komt te staan.

Bodemonderzoek

Moet u ondergrondse werkzaamheden gaan verrichten en wilt u niet voor verassingen komen te staan, dan kunnen wij een bodemonderzoek voor u verrichten en indien nodig alternatieve methoden bedenken, zoals bijvoorbeeld no-dig, relining of een totaal andere aanpak.

Camera inspectie

Om volledig te kunnen inspecteren is het in sommige gevallen wenselijk een installatie ook van binnenuit te kunnen bekijken. Wij kunnen dit voor u verzorgen met de modernste camera-technieken.

Capaciteitsmeting

Om de wettelijk vereiste capaciteit vast te stellen en te registreren voeren wij debietmetingen uit op brandbeveiligings- en brandbestrijdingssystemen.